انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

دکتر مریم اسماعیل زاده
 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922131 (009821)
  نمابر: ................   (009821)
  پست الکترونیک:meszadeh@rhc.ac.ir
 گروه آموزشی             داخلی قلب بزرگسالان
 مرتبه علمی             استاد
         آخرین مدرک  تحصیلی            فلوشیپ اکوکاردیوگرافی